štaZnači.com » A.. » AS.. » ASI..

Spisak reči koje počinju na asi je veći od 50 (tačnije 70). Klikni na sledeći karakter tražene reči da bi smanjio spisak (kod sledećeg slova š=s, čć=c, ž=z)

ASI
(1)
    ASIB
(2)
    ASID
(1)
    ASIG
(7)
    ASIK
(6)
    ASIL
(3)
    ASIM
(23)
    ASIN
(10)
    ASIR
(7)
    ASIS
(8)
    ASIT
(2)
   

Spisak prvih 50 reči koje počinju sa ASI:

asi Stari rimski..
asibilacija Spajanje jed..
asibilirati Spojiti neki..
asiduitet Tačnost, tru..
asignacija Doznaka, upu..
asignant Onaj koji ša..
asignat Lice na koje..
asignatar Lice na koje..
asignator Onaj kome se..
asignatura Doznaka, upu..
asignirati Uputnicom do..
ašik LJubav, zalj..
Ašikli-pendžer prozor za lj..
ašiklija Osoba koja j..
ašikluk Ašikovanje. ..
ašikovanje LJubavisanje..
ašikovati Voditi ljuba..
asilabičan Koji se ne s..
asilabija Nesposobnost..
asilogističan Iz koga se n..
asimbolija Nesposobnost..
asimetričan Koji nema si..
asimetrično Nesrazmerno,..
asimetričnost Nejednakost,..
asimetrija Nesrazmernos..
asimfonija Nesklad, nes..
Asimil Program učen..
asimilabilan Može se prim..
asimilacija Izjednačenje..
asimilacionist Pobornik asi..
asimilant Čovek koji ž..
asimilator Vršioc asimi..
asimilatori Vršioci asim..
asimiliranje Glagolska im..
asimilirati Izjednačiti,..
asimilovanje Glagolska im..
asimilovati Izjednačiti,..
asimina Rašireno vis..
Asimov Ruski pisac,..
asimpatija Nenaklonost;..
asimptota Ravna linija..
asimptotičan Koji se ne p..
asimulacija Pretvaranje,..
asindenton Izostavljanj..
asindetičan Koji je bez ..
asindeton Pesnička fig..
asindezija Nedostatak v..
asinhron Svaki proces..
asinhroničan Neistovremen..
asinhronija Neistovetnos..

Lista nije konačna, izaberi sledeće slovo da bi umanjio spisak.

Sva prava zadržana StaZnaci.com © 2014 Uslovi upotrebe
Programirao Igiman