štaZnači.com » Najnovije reči

Najnovije reči koje ste Vi predložili, zahvaljujemo na saradnji!

Mali izvod iz poslednjih dopuna najnovijih reči: 18. oktobar 2018. godine.

Kotiledoni

Verodan

Zatomiti

Poguzija

Šepernjača

Koporan

Katafa

Ložica

Ulašten

Zavlažiti

Tatami

OMG

Karamazovština

VLOG

vloger

bloger

Dileja

Padvan

Antisamoupravnosocijalistički

Ispisnik

Sarvakovati

Panturkizam

Iznimno

Cinculirati

Rubac

Konverzija

Skotom

Brobinjak

Brobinjalo

Vrvina

Basamaci

Aminovati

Hotimično

Muškatla

Depredacija

Trndavil

Impozirati

razlučiti

ožežeti

Napolica 

Kajron

Prostagma

Maždi

Starinski

Tocilo

Voinstven

Ratoboran

Blabator

Prekoriti

Prebukirano

Obleteti

kurajber 

Napaža

pozder

Vapno

Utoliti

Uljudnost

Povelja

Štagalj

Deterioracija

Habub

Plejbejština

Ćarlijati

Kitnjasto

Mirnodopski

Stelja

Klaustar

win win

Habitat

Grubijanstvo

Skrajnuti

Sirovina

Isbasati

Graficizam

Tumul

omilija

Prijazan

Prošće

Bogataš

Maliciozan

Putnik

zabarkadirati

nahođenje

Hasta

Ophrvan

Benoca

Beli orao - bela orlica

Sajkatav - sajkatava

Kurajber - kurajbera

Ožmikur - ožmikura

Parđupan - parđupana

Sudepač - sudepača

Sukurdol - sukurdova

Kurlebalo - kurlebala

Kurđup - kurđupa

Askurđel - askurđela

Kurđel - kurđela

Navrdeda - navrbaba

Čukundeda - čukunbaba

Paradeda - parababa

deda - baba

otac, tata, ćaća, babo - majka, mama, mati

Preci kolena


Neke starije dopune:

Izrabatiti

Momenat

Aritmičan

Kupovalja

Kupoholičarka

Koknjača

Enkapsulacija

Interdisciplinarnost

Svrsishodan

Uhoditi

Misoginist

Zorno

Aplja

Godza

Godzila

usedelica

Skrupula

Ahiret

Amigdala

Fotosinteza

Iskamčiti

Pograničje

Matica

Matica

Matica srpska

Poliglota

Rastrebiti

Tetrahromat

Kamut

Semiramidini

Jahati

Klarističan

Rezantni

Skolastika

Dohodak

Dron

Šljahtec

Fašange

Čembrc

Maskenbal

Kamilintej

Nadžak

Katheksa

Hotvole

Nadticati se

Premium

Usredsrediti

Usredsređen

Pišljak

Vigraz

Proslediti

Kečiti se

Hijazam

Hijazam

Titlovati

Gasan

Viralno

Tildika

Čorbadžija

Gure

Džamutka

Okorelo

Naćve

Paintball

Murva

Čiča

Šćerdati

Lecni

Facilitator

Dovijalac

Samosugestija

Posmrtnice

Potiranje

Cepin

BMI

Indeks telesne mase

Očituje

Snežna granica

Blejati

Papan

Dosezati

Omalovažavati

Zaleđe

Zaleđe

Zaleđe

Namiriti

Bidon

Sarisa

Mućak

Postrig (tonzura)

Habibi

Civor

Uskogrudost

Džakati

Tiltovati

Dadaista

Toržestveno

Nemeza

Pojava

Količnik

Proizvod

Kiviada

Šućmurasto

Indecentan

Jezica

Džibra

Eludiranje

kevlar

alohton

Lisice

FBI

Introvertan

gondža

Tuce

Ševiti

Blesavan

Nekapnica

Oplata

Baldisati

Visokogradnja

demirli-pendžer

Šmeker

Doprinesite i Vi razvoju najpreglednijem SRPSKO-SRPSKOM rečniku. Predložite novu reč za našu bazu podataka.