štaZnači.com » A.. » AP.. » APS.. » APSO..

Pronađeno 33 reči koje počinju na apso:

apsolucija Pomilovanje,..
apsolut Prvi, osnovn..
apsolutan Slobodan od ..
apsolutist Pristalica i..
apsolutista Vladar s neo..
apsolutistički Koji se odno..
apsolutiv Indikativ; s..
apsolutivirati Činiti, učin..
apsolutizacija Činjenje aps..
apsolutizam Neogračineno..
apsolutiziranje Glagolska im..
apsolutizirati Činiti, učin..
apsolutizovati (Na)praviti,..
apsolutno Prvi, osnovn..
apsolutno Bezodnosno; ..
apsolutnost Bezodnosnost..
apsolutoran Koji oslobađ..
apsolutorij Razrešnica (..
apsolutorijum Razrešenje, ..
apsolvent Student koji..
apsolvirati Završiti ško..
apsorbansa Odnos upijan..
apsorbencije Sredstva koj..
apsorbent Materija, tv..
apsorbirati Usisati, usi..
apsorbovati Usisati, usi..
apsorpcija fiz. Usisava..
apsorpciometar Sprava pomoć..
apsorpciometrijski Za merenje u..
apsorptabilan Može biti ap..
apsorptativan Koji upija. ..
apsorptivan Sposoban da ..
apsov Hapsenik, ha..
Sva prava zadržana StaZnaci.com © 2014 Uslovi upotrebe
Programirao Igiman