štaZnači.com » A.. » AK.. » AKC..

Spisak reči koje počinju na akc je veći od 50 (tačnije 65). Klikni na sledeći karakter tražene reči da bi smanjio spisak (kod sledećeg slova š=s, čć=c, ž=z)

AKCA
(1)
    AKCE
(40)
    AKCI
(23)
    AKCK
(1)
   

Spisak prvih 50 reči koje počinju sa AKC:

akča Novac (tur.)..
akceleracija Ubrzavanje, ..
akcelerativan Ubrzavan, ko..
akcelerator Postrojenja ..
akcelerator Deo hardvera..
akcelerirati Ubrzati, ubr..
akcelerograf Sprava koja ..
akcelerometar Aparat za me..
akcenat Naglasak (sl..
akcent Akcenat. <br..
akcent Ritmički uda..
akcentiranje Akcentovanje..
akcentirati Akcentovati...
akcentolog Naučnik koji..
akcentologija Nauka o akce..
akcentovanje Naglašavanje..
akcentovati U izgovoru n..
akcentuacija Naglašavanje..
akcentus cirkumfleksus Gramatičko z..
akcentus gravis Gramatičko z..
akcepcija Primanje, pr..
akcepis Potvrda prim..
akcept Saglasnost s..
akcepta Prihodi, doh..
akceptabilan Primljiv, pr..
akceptacija Primanje men..
akceptant Primalac (ko..
akceptibilitet Primljivost,..
akceptilacija Unošenje u k..
akceptirati Primiti, pri..
akceptivan Spreman za p..
akceptor Primalac, od..
akceptovati Primiti, pri..
akces Pristup, pri..
akcesija Pristupanje,..
akcesist Početnik, pr..
akcesista Početnik, pr..
akcesit Pohvalnica (..
akcesoran Sporedan, uz..
akcesorij Ono što je s..
akcesorijum Akcesorij. ..
akcidence Fini, naroči..
akcidencija Ono što u je..
akcidencija Posao koji n..
akcidencijalan Nebitan, spo..
akcidens Nebitna, slu..
akcident Nebitno, nev..
akcidentalan Nebitan, spo..
akcidentalije Slučajnosti;..
akcija Radnja, dela..

Lista nije konačna, izaberi sledeće slovo da bi umanjio spisak.

Sva prava zadržana StaZnaci.com © 2014 Uslovi upotrebe
Programirao Igiman