štaZnači.com » A.. » AF.. » AFI..

Pronađeno 30 reči koje počinju na afi:

aficiranje Naklonost, n..
aficirati Uticati, nap..
afidat Kletvenik, v..
afidavit Iskaz pod za..
afijun Mak, opijum;..
afiks Produženje r..
afilantropija Nedostatak l..
afiličan Bez listova,..
afilijacija Usvojenje, u..
afilirati Usiniti, usv..
afinacija Čišćenje, pr..
afinaža Profinjavanj..
afinerija Prečišćavaon..
afinirati Prefiniti, p..
afinis Rođak po žen..
afinitet Srodstvo, sr..
afion Mak, opijum;..
afirmacija Potvrđivanje..
afirmativa Potvrdno miš..
afirmativan Potvrdan; od..
afirmiranje Glagolska im..
afirmirati Tvrditi, pot..
afirmisanje Glagolska im..
afirmisati Potvrditi us..
afiš Oglas, javna..
afiša Objava, ogla..
afiširati Prilepiti (i..
afitaža Nameštanje t..
afitirati Namestiti (i..
afitirti vojnički: na..
Sva prava zadržana StaZnaci.com © 2014 Uslovi upotrebe
Programirao Igiman